Mainostajamme

Merellä on käytetty kaikenlaisia hätälähettimiä turvaamaan merenkulkijoiden matkaa ja hälyttämään apua sitä tarvitseville. Surin osa näistä hätälähettimistä tulee ammattimerenkulun puolelta jossa lait ja asetukset määrittelevät mitä kaikkea aluksilla pitää olla miehistön ja matkustajien turvallisuuden takaamiseksi. Osa näistä tekniikoista on käytössä myös huviveneilyssä jossa turvallisuus on ollut kasvava trendi jo parin viime vuoden ajan.

Ocean Signal on yksi kohtalaisen tuore ja innovatiivinen merkki joka valmistaa erilaisia veneilyn hätälähettimiä huvi- ja ammattimerenkulkuun. Kuten moni muukin viime vuosien aikana markkinoille tullut veneilyn elektroniikkamerkki, tulee myös Ocean Signal Englannista. Aiemmin kuningaskunnasta on tullut mm. Digital Yacht joka on noussut maailman maineeseen uusilla ja innovatiivisilla tekniikoillaan. Ocean Signal tuotteiden uutena jakelijana Suomessa aloittaa John Nurminen Marine, jonka valikoimassa veneilyn hätälähettimet saavat varmasti ansaitsemansa huomion.

Ocean-Signal-Promo

Ocean Sgnal on tuonut viimeisen vuoden aikana markkinoille pari uutta tuotetta jotka tuovat kaivattua uudistusta tähänkin kategoriaan. Tunnetuimmat tuotteet tässä ryhmässä ovat kansainvälisessä Cospas-Sarsat satelliittiverkossa toimivat EPIRB ja PLB hätälähettimet. Cospas-Sarsat satelliittiverkko käyttää 406MHz taajuutta ja se on kansainvälisesti käytössä merenkulun lisäksi ulkoilussa ja ilmailussa, joten samoja laitteita käytetään sekä huviveneilyssä, että ammattimerenkulussa.

epirb1Ocean Signal rescueMe EPIRB1 on aivan tavallinen EPIRB hätälähetin, mutta se on suunniteltu enemmän huviveneilyn käyttöön. Se on pienempi kuin perinteiset lähettimet ja siinä on ylivoimaisesti pidempään kestävä akku. EPIRB hätälähettimien akut ovat normaalisti viiden vuoden Lithium akkuja joita ei voi vaihtaa edes huollossa, mutta EPIRB1 lähettimessä on uudenlainen kymmenen vuoden akku, joka tarjoaa huviveneilijälle huomattavasti enemmän vastinetta Euroille. EPIRB1 hätälähetin on toki MED hyväksytty (Ruorimerkki), mutta sen ominaisuudet eivät riitä ammattimerenkulun tarpeisiin. Siihen ei esimerkiksi saa hydrostaattista automaattilaukaisinta, ja sen toiminta-aika on pienempi kuin IMO:n vaatimuksissa edellytetään. EPIRB hätälähetin rekisteröidään aina aluksen radioluvalle, ja siihen ohjelmoidaan aluksen MMSI numero, Call Sign ja aluksen nimi. Ohjelmoinnista vastaa aina laitteen valtuutettu myynti- ja/tai huoltopiste. Se ei kasvata radiotaajuusmaksua mikäli radiolupa on jo ennestään.

plb1-2Toinen Ocean Signalin viimevuosien uutuus on rescueMe PLB1 hätälähetin joka on periaatteessa samanlainen Cospas-Sarsat lähetin kuin EPIRB lähetinkin, mutta se rekisteröidään henkilökohtaisesti ihmiselle, ei alukselle. Se saa oman yksilöintinumeronsa jonka myöntää Suomessa Viestintävirasto. Tämä numero ohjelmoidaan laitteeseen ja PLB laitteelle tulee aina oma taajuusmaksu. Laitteen ohjelmoinnin jälkeen käyttäjä ilmoittaa yleensä omat hätäyhteyshenkilöt Viestintävirastoon, joka lisää ne luvan taustatietoihin hätätilanteita varten. Ohjelmoinnista vastaa aina laitteen valtuutettu myynti- ja/tai huoltopiste.

mob1Uusin tulokas Ocean Signalin valikoimassa on rescueMe MOB1, joka ei sanan varsinaisessa merkityksessä ole hätälähetin. Se on AIS MOB laite joka lähettää AIS MOB (Man Over Board) viestin AIS sanomana ja se näkyy kaikissa lähialueen (n. 4NM) aluksissa joissa on AIS vastaanotin. Sen lisäksi se lähettää DSC Distress hätäkutsun oman aluksen VHF puhelimeen mikäli sen MMSI numero on ohjelmoitu lähettimeen. AIS MOB lähettimet ovat esikoodattuja, eikä niitä tarvitse siten ohjelmoida ennen käyttöönottoa. Ainoa työ joka käyttäjän pitää tehdä on oman MMSI numeron ohjelmointi laitteeseen. Koska kyseessä on AIS lähetin, pitää tämäkin laite lisätä aluksen radiolupaan, mutta se ei kasvata radiotaajuusmaksuja olemassa olevalle luvalle.

Ocean Signal valmistaa myös muita merenkulun turvavarusteita, kuten laivaluokan EPIRB laitteet E100 ja E100G, S100 SART lähetin sekä V100 GMDSS radiopuhelin. EPIRB lähettimistaä E100 ja E100G sopivat myös huvialuksille kun ollaan menossa pidemmille matkoille ja tarvitaan pidempää toiminta-aikaa. Usein tämäntyyppisiin veneisiin saatetaan asentaa myös SART lähettimiä tai Grab bagiin saatetaan ottaa mukaan GMDSS radiopuhelimia.

Se mitä näissä hätälähettimissä on hyvä muistaa on ohjelmoinnin laatu ja toimivuus. Varmista että saat aina mukaasi ohjelmointiraportin lisäksi myös testairaportin josta ilmenee että laite on testattu 406MHz ja 121,5MHZ taajuuksilla ja että sen ohjelmointi on siten onnistunut.

Summa summarum, hätäkätkättimiä ei voi yleensä koskaan olla liikaa, kysehän on omasta ja muiden kanssavesilläliikkujien turvallisuudesta. Kerro kommenteissa mitä hätälähettimiä sinulla on ja onko ne mielestäsi järkeviä hankintoja vai rahan hukkaan heittoa määräysten takia?