Mainostajamme

veneiden katsastusVeneiden katsastus ja hätämerkinantovälineet saavat reippaanpuoleisen muutoksen kaudelle 2017. Suomen Purjehdus ja Veneily Ry (SPV) on valmistellut liiton veneseuroihin rekisteröityjen veneidenuudistettuja katsastusmääräyksiä, ja varsinkin rakettien ja soihtujen osalta luvassa on isoja muutoksia, tai oikeastaan lisää vaihtoehtoja. Jatkossa ei nimittäin pyroteknisiä hätäraketteja tai soihtuja tarvita välttämättä lainkaan, vaan varustuksen voi korvata elektronisilla vaihtoehdoilla.

SPV ei ole vielä virallisesti julkaissut tässä mainittuja muutoksia, mutta liitto valmistelee uusia katsastusmääräyksiä ja tiedottaa niistä Helsingin Venemessuilla helmikuussa.

SPV:n osasto löytyy messuhallin toisesta kerroksesta, ja paikalla on päivittäin SPV:n katsastajia.

Veneiden katsastus 2015 ->

LED soihtu

Muutos lähti liikkeelle jo 2015 jolloin mm. Rajavartiolaitoksen suosituksesta elektronisia LED soihtuja alettiin hyväksyä pyroteknisten käsisoihtujen korvikkeena SPV:n katsastusluokissa 2. ja 3. Rajavartiolaitos jopa testasi elektronisia soihtuja yhdessä pyrosoihtujen kanssa vuonna 2015, ja testeissä LED soihdut todettiin toimiviksi ratkaisuiksi.

SPV on toiminut yhdessä Rajavartiolaitoksen/Meripelastuksen kanssa edistääkseen uusien elektronisten hätäilmoitusvälineiden käyttöönottoa myös huviveneiden varustuksessa, ja monet veneilijät ovatkin toivoneet vaihtoehtoja pyrotekniikan korvaamiseksi huviveneissä. Nyt tulossa olevassa uudistuksessa voidaan esimerkiksi hätäraketit korvata EPIRB hätälähettimelle sekä DSC (Digitaali Selektiivikutsu) toiminnolla varustetulla VHF meriradiolla.

Veneiden katsastus 2017 ->

Yksi merkittävä osa veneen varustusta on hätämerkinantovälineet, tai uuden katsastusohjesäännön mukaan hätäilmoitusvälineet. Perinteisesti tämä kategoria on sisältänyt hätäraketit, käsisoihdut ja merkinantosavut, jotka ovat pyroteknisiä varusteita, ja siten osaltaan myös väärin säilytettynä tai käytettynä vaarallisia. Huviveneissä käytettävät pyrotekniset välineet ovat täsmälleen samoja joita käytetään myös ammattimerenkulussa ja niiden kelpoisuusaika (parasta ennen) on yleensä 3 tai 4 vuotta niiden valmistuspäivästä. Pyrotekniset välineet tulee olla kansainvälisen MED SOLAS hyväksynnän mukaisia (Ruorimerkki) ja jatkossa myös CE-merkittyjä.

EPIRB hätälähetin

SPV:n uudet katsastusmääräykset tarjoavat uuden vaihtoehdon veneen hätäilmoitusvälineiden varustukseen. Uudet välineet ovat siis vaihtoehtoja, joten jos veneeseen on juuri hankittu tuoreimmat raketit ja soihdut jotka ovat edelleen voimassa, voi vanhalla varustuksella edelleen katsastaa veneen samaan luokkaan. Uudistus ei siis pakota ketään hankkimaan lisää varustusta veneeseen mikäli ei itse välttämättä halua lisätä turvavarustusta.

Missään katsastusluokassa ei enää vaadita hätäraketteja tai -soihtuja, mutta ne ovat edelleen suosituksia avomeri- ja rannikkoluokissa. Tässä katsaus vaihtoehtoisiin varusteisiin.

Avomeriluokassa (Luokka 1) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa DSC-toiminnolla varustettu meri VHF radio (kiinteästi asennettu), EPIRB hätälähetin, säänkestävästi suojattu matkapuhelin, LED soihtu sekä kaksi oranssisavua. Oranssisavujen hyöty on katsottu olennaiseksi ulkoisilla merialueilla joilla niiden visuaalinen havaitseminen on helppoa.

Rannikkoluokassa (Luokka 2) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa DSC-toiminnolla varustettu meri VHF radio (kiinteästi asennettu), säänkestävästi suojattu matkapuhelin sekä LED soihtu. EPIRB hätälähetin, laskuvarjoraketit ja savut ovat lisäsuosituksia.

Saaristoluokassa (Luokka 3) hätäilmoitusvälineiksi kelpaa säänkestävästi suojattu matkapuhelin ja LED soihtu. Ulkosaaristossa veneileville suositellaan lisäksi DSC toiminnolla varustettua meri VHF puhelinta.

Suojaisilla vesialueilla (sisävedet, Luokka 4) hätäilmoitusvälineiksi suositellaan säänkestävästi suojattua matkapuhelinta ja LED soihtua. Pakollisia hätäilmoitusvälineitä ei tässä luokassa ole lainkaan.

Edellä mainittujen lisäksi voi edelleen mennä vanhojen pyrovaatimusten mukaan jos haluaa.

Pyrosoihtu

Jokainen veneilijä voi toki itse päättää varusteleeko hän veneensä liiton määrittelemän minimisuosituksen mukaan, vai ajatteleeko hän kokonaisuutta ja omaa veneilyturvallisuuttaan. Esimerkiksi Saaristoluokkaan katsastettu vene, jolla liikutaan  hyvällä ilmalla vaikkapa Helsingin ja Tallinnan väliä, tai kipaistaan Maarianhaminassa, olisi ehkä ihan perusteltua lisätä vaikkapa 1-2 laskuvarjorakettia ja soihtua mukaan varustukseen. Kovassakin kelissä kakkosluokkaan katsastelulla veneellään veneilevä voisi hyvinkin lisätä varusteisiin oranssisavun ja pari rakettia.

Vanhat raketit ja soihdut

Kuvan soihtu vanhenee vuonna 2017

Mikäli veneessä käytetään pyroteknisiä hätämerkinantovälineitä, tulee niiden valmistajan ilmoittaman kelpoisuusajan olla voimassa veneen katsastushetkellä. Mikäli raketti tai soihtu “vanhenee” kauden aikana, olisi veneen päällikön hyvä uusia ne myös kesken kauden. On myös hyvä muistaa että vanhentuneiden rakettien ja soihtujen säilyttämisessä on riskejä eikä niitä tulisi missään nimessä käyttää! Vanhentuneet raketit ja soihdut voi yleensä jättää liikkeeseen josta ostaa tilalle uudet vastaavat tuotteet. Ne voi myös vielä oman alueensa Meripelastusyhdistyksen harjoitusammuntapaikalle josta ne kuljetetaan yleensä hävitettävksi. Jotkut rakettien myyjäliikkeet saattavat myös ottaa vastaan vanhentuneita raketteja tai soihtuja kierrätysmaksua vastaan.

SPV:n katsastusjärjestelmä

SPV:n alaisten veneseurojen rekistereihin rekisteröidyt veneet tulee katsastaa määräajoin. Veneiden katsastus suoritetaan kahdessa osassa. Vuosittain tehtävä Vuosikatsastus käsittää pääosin veneen varustuksen läpikäynnin, kun viiden vuoden välien tehtävä Runkokatsastus käsittää veneen rakenteiden ja rungon kunnon tarkastuksen. Veneen katsastuksen suorittavat veneseurojen, ja SPV:n kouluttamat ja valtuuttamat katsastajat, jotka toimivat vapaaehtoisvoimin, ilman mitään virallista mandaattia. Katsastus onkin enemmän turvallisuuskonsultaatio kuin autokatsastukseen rinnastettava virallinen inspektio. Katsastetun veneen tunnistaa yleensä sen paapuurin puolelle liimatusta Katsastus-tarrasta.

SPV:n katsastusluokat on jaettu neljään eri luokkaan, Avomeri, Rannikko, Saaristo ja Suojaiset sisävedet. Veneenomistaja päättää itse mihin luokkaan hän haluaa veneensä katsastaa, mutta sen tulisi luonnollisesti olla linjassa myös itse veneeseen ja sen merikelpoisuuteen halutulle alueelle. Kunkin luokan vähimmäisvarustuksesta päättää Suomen Purjehdus ja Veneily Ry ja sen Veneilyturvallisuustoiminto. Toiminto koostuu liiton veneseurojen jäsenistä sekä SPV:n, Rajavartiolaitoksen, Meripelastuksen, Trafin, sekä Navigaatioliiton edustajista.

Mitä mieltä uusista katsastusvaursteista? Oletko enemmän pyro- vai elektroniikkaveneilijöitä? Kerro oma mielipiteesi alla olevaan kommenttiruutuun.

4 KOMMENTTIA

 1. Jutussa mainittu katsastusjärjestelmä on voimassa Suomessa vain SPV:n jäsenseurojen rekisteriin rekisteröidyille veneille. Mikäli et kuulu veneseuraan, ja/tai veneesi ei ole rekisteröity veneseuran venerekisteriin, ei katsastus todennäköisesti koske sinua.

 2. Hätätilanteessa ei ole väärää tapaa hälyttää apua. Kaikki toimivat keinot ovat sallittuja, pääasia että avuntarvitsija saa apua kun sitä tarvitsee. Hätäraketit ja soihdut ovat hierarkisesti se viimeinen tapa hälyttää apua mikäli millään muulla keinolla apua ei ole saatu. Kännykkä varmasti on laitteista helpoin ja toimivin mikäli kenttää ja akkua riittää. Yllättävän usein kenttä on huono, akku tyhjä tai kosketusnäyttö ei toimi märkänä. Itse en kännykän toimivuuteen kaikissa tilanteissa luota. Uskon että valistuneet ja omasta turvallisuudestaan kiinnostuneet veneilijät edelleen pitävät myös “vanhan liiton” varusteet käyttökunnossa.

  Uusi toimintamalli mahdollistaa vaihtoehtoisen tavan saada vene katsastetuksi ja oivan tavan lisätä veneilyturvallisuutta. Lisäämällä veneeseen meri-VHF puhelimen, jolle löytyy varmasti myös muuta käyttöä kun avunhälyttämien, tai EPIRBI:n. Vaikka laitteiden käyttö ja sen oppiminen ovat suhteellisen helppoja, vaatii näiden käyttö vähintään SRC:n suorittamista ja laitteiden merkitsemistä veneen radiolupaan. Jos noita ei ennestään ole niin muutaman sadan euron sijoituksella, laitteiden lisäksi, selviää.

  Reittisuunnitelma on oiva työkalu myös turvallisuusvarusteiden määrittelyyn. Muutaman mailin matka Merisatamaan jätskillä käyntiin matkapuhelin ja päällä olevat pelastusliivit oikein puettuna riittävät erinomaisesti. Muissa tapauksissa tehdään tarkempi riskiarvio ja vene varustellaan sen mukaisesti. Tärkein pointti kuitenkin on että venettä ei varustella sitä katsastusmiestä vaan oman miehistön turvallisuutta varten.

  Matti
  Veneilykoulu.fi

 3. Hyvä uudistus. Raketit ja soihdut ovat hengenvaarallisia merenkäynnissä, vaikka voi niillä henki pelastuakin.

  Tehtiinköhän edellisessä uudistuksessa tilastoa siitä, kuinka moni yli komivuotias raketti oli suutari tai muuten vaarallinen? Jäi epäselväksi, oliko ikärajan siirto lopulta faktoihin perustunutta. Omissa vanhentuneiden hätärakettien ammunnassa, kun raketit olivat jo kuusivuotiaita silloisten sääntöjen mukaisesti, ei ollut yhtään suutaria. Hämmästyin, kun väitettiin vanhojen (3-6 vuotta)olevan huonompia kuin 0-3-vuotiaiden rakettien. Soihtujen osalta toimivuus on oman kokemuksen perusteella myös toistaiseksi luokkaa “ikuinen”. Näin ollen, kaipaisin todisteita siihen, että ei kannata pitää uusien rakettien lisävarana myös muutaman vuoden vanhempia veneessä.

 4. Ihan hyvä kommentti Purjehtijalta.

  Ikärajan siirto oli todennäköisesti enemmän kansainvälisistä määrityksistä kuin ikään liittyvään vaaraan perustuva. Pyroteknisten tuotteiden kestoikä on olllut jo vuosia 36-48kk, ja kansainvälinen merenkulun kattojärjestö IMO ei hyväksy yli 48kk ikäisiä pyroja merenkulussa.

  Suomi on ollut tietääkseni ainoa maa jossa pyrot on jollain ihme keinolla pystyneet säilyä käyttökuntoisena huviveneissä yli valmistajien suositusten, vaikka meidän ilmasto ei ole ruudille se parhain mahdollinen. Varsinkin jos paukkuja säilytetään väärässä asennossa, ja ne saavat osakseen kosteutta tai kovasti vaihtelevia lämpötiloja vuodesta toiseen.

  Numeroita suutareista ei varmaan ole riittävästi jotta siitä jotain tilastollista faktaa voisi alkaa laskemaan, harjoitusammunnoissa kun on kuitenkin vain murto-osa markkinoilla vieläkin olevista ikääntyineistä paukuista. Mutta joka vuosi Meripelastuksen ja Rajan henkilökunta on kommentoinut harjoitusammunnoissa olleista viallisista yli-ikäisistä paukuista. Joten vikaa niissä on selvästi uusia enemmän.

  Saahan sitä maitoakin juoda viikon vanhana, mutta sitä ei suositella. Sama pätee mielestäni näissäkin tuotteissa. Jos haluaa riskeerata pyrojen toimivuuden hätätilanteessa, voi toki pitää vanhoja paukkuja matkassa. Pitää muistaa että viallinen ja vanhentunut pyro voi tehdä todella pahaa jälkeä ja aiheuttaa lisää ongelmia jo muutenkin streessaavassa hätätilanteessa.

  Se on ainoastaan veneen päällikön vastuulla mitä venessään kuljettaa. Ei kenenkään muun.

Comments are closed.