Mainostajamme

Italialainen elektronisten merikarttojen valmistajana tunnettu Navionics esitteli Genoan venenäyttelyssä uutta Sonar Charts karttaominaisuuttaan. Sonar Charts kerää käyttäjien itsensä luotaamia syvyystietoja ja lisää ne Navionicsin karttaan jolloin karttadatasta saadaan entistä tarkempaa. Beta vaiheessa olevan Sonar Charts datan saa ladattua normaalin karttapäivityksen yhteydessä omalle karttakortille tai mobiililaitteelle.

Sonar Charts vaikuttaa mielenkiintoiselta uutuudelta ja on jälleen hyvä esimerkki siitä millä tavalla Navionics ottaa entistä enemmän haltuunsa elektronisten merikarttojen markkinaa huvivenepuolella. Kun tuhannet käyttäjät ympäri maailmaa lataavat omat syvyyslokinsa Navionicsin palvelimelle, hyötvät siitä kaikki Navionicsin karttoja käyttävät veneilijät. Karttojen syvyyskäyrästöt tihenevät ja tieto perustuu aitoon mitattuun dataan, eikä pelkkään matemaattiseen kaavaan. Ainoa detalji jota lehdistömateriaalista ei selviä on syvyysdatan tarkkuuden validointi sekä mahdollisten vuorovesien vaikutuksen kalibrointi aineistoon.

Homman pitäisi toimia kaikilla Navionicsin karttaa tukevilla karttaplottereilla joissa on syvyysanturi ja laite pystyy tallentamaan reittidataa. Anturiksi käy siten sekä Smart-anturi että kalakaikuluotain. Navionicsin verkkolatauksessa karttakortille tallennettu reittidata ladataan karttavalmistajan palvelimelle, josta se luetaan karttapohjaan 24-48 tunnin sisällä. Tämän jälkeen data on ladattavissa karttakortille normaalin karttapäivutyksen yhteydessä.

Suomen osalta toiminnallisuuden käyttöönotto onkin sitten erityistä mielenkiintoa herättävä aihe. Suomessahan on Aluevalvontalaissa selkeästi estetty juuri tämänlainen toiminta.

FINLEX Aluevalvontalaki
3 luku
Merenpohjan tutkiminen ja kartoittaminen sekä maaperän tutkiminen ja ilmakuvaus ilma-aluksesta
12 § – Merenpohjan tutkiminen ja kartoittaminen

Suomen aluevesillä ei saa ilman lupaa harjoittaa merenpohjan tai sen sisustan muodon, rakenteen tai koostumuksen selvittämistä geologisilla tai geofyysisillä tutkimuksilla eikä merenpohjan topografisten muotojen järjestelmällistä mittausta ja tallennusta.

Luvan perusteella otetut tallenteet voidaan lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi määrätä esitettäviksi lupaviranomaiselle.

Lakia ei pääse kiertämään millään muotoa ellei lupaa tiedon keruuseen ole saatu. Enkä usko että Navionicsilla tätllaista lupaa olisi pöytälaatikossaan. En nyt halua millään muotoa estellä Sonar Chartsin tulemista, vaan kerron ainoastaan faktat. Laki itsessään estää uuden innovaation käyttööoton Suomessa, ja se on mielestäni huono asia. Enkä näe mitään muuta mahdollisuutta tämän mahdollistamiseksi kuin sen että Navionics saa jollalin tavalla luvan tiedon keruuseen. Ja se saattaa olla tekemätön paikka.

Tosin laki koskee vain merialueita, joten sisävesille tämä toiminto saattaa osoittautua erittäin arvokkaaksi jahka porukka vaan jaksaa ladata tietojaan Navionicsille.

Se miten esimerkiksi Navico tai Humminbird on tämän hoitanut omien Structure Scan luotaimiensa kanssa, jotka siis voivat tallentaa luotainkuvaa muistikortille, onkin sitten eri asia koska Navico ei itse kerää dataa omiin tietokantoihinsa. Toisaalta taas käyttäjä joka keraa dataa omaan tietokantaansa oman laitteensa luotaimesta rikkoo lakia yhtä lailla.

Mutta tässä nyt alkuun hieman rätinää aiheesta, palataan aiheeseen jahka siitä saadaan tarkempia lisätietoja.